سخن روز /
بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت

با لینک بر خدمات ذیل "بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمتنمایش داده می شود.

در بسته اطلاع رسانی هر خدمت با لینک بر نماد          شناسنامه خدمت نمایش داده شده و با لینک بر نماد          سامانه ارائه دهنده خدمت ارائه می گردد.

میز خدمت مدیریت تعاون روستایی استان خراسان جنوبی

 

13021209103             تشکیل وانحلال اتحادیه های شهر ستانی/استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی دربخش کشاورزی    ( اداره آموزش آقای مهندس جانباز اول داخلی 17)

 

13021209105             صدورمجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی  ( امور صنفی آقای مهندس نوزادی داخلی 24)

 

13021209108             صدورمجوزهای تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی وزنان 

( اداره آموزش آقای مهندس جانباز اول داخلی 17)

 

13011208102            برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی (تشکل ها ونظام صنفی وکشاورزی ) و  (اعضاء،کارکنان وارکان شرکت های تعاونی روستایی وکشاورزی وزنان)  

( اداره آموزش آقای مهندس جانباز اول داخلی 17)

 

13011208103             تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی  

( اداره خدمات فنی و کشاورزی آقای زین العابدینی داخلی 25)

 

13011208104           ساماندهی خریدوفروش محصولات کشاورزی(خریدتضمینی وتوافقی محصولات دامی ،زراعی وباغی)

( اداره بازرگانی و بازاریابی  آقای مهندس هاشمی پور داخلی 18)

 

13011208106             معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی از محل کمک های فنی واعتباری به شبکه  تعاونی های روستایی وکشاورزی (شرکت ها واتحادیه ها) 

( اداره خدمات فنی و کشاورزی آقای زین العابدینی داخلی 25)

 


تاریخ به روز رسانی:
1400/08/23
تعداد بازدید:
552
Powered by DorsaPortal